Esperanto en Huesca, aprilo 1920a

Esperanta grupo de Huesca, Hispanio.

Kataluna Esperantisto ĵus aperis

Post longa atendado jam aperis la duobla numero 353-354 de Kataluna Esperantisto. Jen la ĉefa enhavo:

Internaciisme en Reus
Verko vojomontra
En socia forumo
Kunagado en Valencio
Muzeo de Esperanto de Subirats
Ponto inter hindeŭropaj lingvoj
Almagro aŭ la plezuro esti gastigita
La diversitat lingüística i la pau
Els caraïtes