Prelego de Zamenhof en Bulonjo-ĉe-maro (sondosiero de 1905)

La Kataluna Antologio

La esperantismo rapide disvastiĝis en Eŭropo dum la unua triono de la 20a jarcento kaj ankaŭ frue ĝi ekfirmis en Katalunio. Krom la granda nombro de esperanto-grupoj kiuj fondiĝis, rimarkindas ankaŭ grava eldonado de beletraj verkoj en kaj ĉirkaŭ Esperanto. Pruvo de tiu fenomeno estas la Kataluna Antologio aperinta en 1925, admirinda kompilo el specimenoj de la kataluna literaturo tradukita al la internacia lingvo. Ĝi enhavis verkerojn de famaj aŭtoroj kiel Ramon Llull, Ausiàs March, Joanot Martorell, Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà, Joan Maragall, Santiago Russinyol, Prudenci Bertrana, aŭ Víctor Català, i.a.

La Kataluna Antologio, enhavanta pli lo 50 verkistojn tra 140 specimenoj el prozo kaj poezio, estis konsiderita en sia epoko kiel modelo kaj sur ĝi inspiriĝis aliaj landaj antologioj dum la sekvantaj jaroj. La libro estis rezulto de la senlaca laboremo de Jaume Grau i Cases (Barcelono 1896, Valencio 1950), kompilanto kaj ĉefa tradukinto.

La e-Muzeo de Subirats konservas kelkajn ekzemplerojn de tiu libro, kiu reprezentis mejloŝtonon de la kataluna esperantismo. Eblas ankaŭ vidi foton de ĝia dua eldono vizitante la galerion de Josep M. Serrano.

Paco kaj Amo

Komence de la 20a  jarcento abundis esperantaj grupoj en Katalunio, aparte en Barcelono. Unu el tiuj grupoj estis  la Societo Esperantista Paco kaj Amo, en la kvartalo Gràcia. Tiu societo publikigis bultenon regule aperantan inter 1920 kaj 1937. La nomoj de la grupoj ofte respegulis la fratecan emon de la subtenantoj de esperanto. Ĉisube ni montras bildon de la grupo kiu datiĝas je 1908.