Esperanto en komerco

La Esperanto, fabriko de siropoj kaj cipersukoj

Principe de la antaŭa jarcento kaj speciale en la periodo kiu ĉirkaŭis la 5an Internacian Kongreson de Esperanto en Barcelono, la lingvo kaj la movado travivis viglajn kaj popularajn momentojn en Katalunio. Akirinte prestiĝon dank’ al la subteno de elstaraj kaj kleraj reprezentantoj de la kataluna socio, esperanto baldaŭ estis uzata kiel plusvaloro en diversaj komercaj kampoj. La lingvo ne nur estis uzata  je modesta, preskaŭ privata nivelo sed ĝi foje ĉefrolis dum la propagando kaj reklamado. La fenomeno plej disvolviĝis en Barcelono, kiel sekvo de la sukcesa kaj mejloŝtona internacia kongreso. Jen apude unu el la diversaj reklamiloj de tiu epoko.

Ekspozicioj en la muzeo de Svitavy (Ĉeĥio)

Foto el vikipedio

Ni transkribas mesaĝon de Ret-info pri la Esperanto-muzeo de Svitavy:

Nova ekspozicio preparatas – en la Esperanto-Muzeo de Svitavy

Espereble vi ankoraŭ memoras, ke en la urbo Svitavy en Ĉehio ekzistas Esperanto-muzeo kun daŭra ekspozicio pri Esperanto-movado kaj ties historio, kaj krom ĝi ankaŭ portempa ekspozicio. Tiu dua momente prezentas la verkon de la ĉeha humuristo, desegnisto, ilustristo kaj esperantisto Pavel Rak. Ĝi daŭros ĝis majo 2011.

Do jam nun la estraro de Ĉeha E-Asocio kolektas materialojn por la sekvanta portempa ekspozicio, kies temo estos „Esperanto kaj spiritaj tradicioj de la mondo“. Se vi posedas iujn materialojn pri religioj aŭ filozofioj kaj iliaj rilatoj al Esperanto, ni tre petas vin pri la kontribuo al tiu ekspozicio. Viajn objektojn vi povas donaci al la muzeo (tiukaze ili restos post la fino de la ekspozicio en la depozito), aŭ almenaŭ pruntedoni, tamen bv. kalkuli kun tio, ke la ekspozicio daŭros 12 monatojn ĝis la majo 2012.

Objektojn konvenajn por ekspozicio, kujn vi pretus pruntedoni, bv. ne tuj sendi al la muzeo, sed unue nur priskribi ĝin (laŭeble kun fotografaĵo aŭ almenaŭ detala priskribo), por ke la muzea grupo povu unue prijuĝi, ĉu ĝi vere povos esti uzita por la ekspozicio kaj la rezulton komunikos al vi. Antaŭdankon al ĉiuj, kiuj helpos, ke la ekspozicio estu kiom eble plej informriĉa kaj samtempe estetike bela.

Kontaktoj al: dvor.libuse@seznam.cz

laux [ĈEA-retkomunikoj, 2010/04]

—–
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

Prezento en Sant Pau d’Ordal (Subirats)

 

Mald-dekstren: Daniel Garcia, Rafel Hernàndez, Joan Inglada, Josep Tubau

 

La pasintan 8an de oktobro okazis la prezento de la iniciato por formaligi  Amics del Museu d’Esperanto de Subirats (Amikoj de la Muzeo de Esperanto de Subirats). Ĝia celo estas kolekti la simpatiantojn de la muzeo kaj la aktivulojn kiuj celas la kreadon de publika biblioteko en la municipa areo. La prelegantoj reliefigis la gravecon de la muzeo kiel historia heredaĵo kaj kiel taŭga komplemento-distingilo de la estonta biblioteko.

Fotogalerio pri revuoj

Interesiĝantoj pri la historio de Esperanto en ĝia eldona aspekto tre ĝuos viziton al la Galerio de Desespero, en kiu vi trovos antikvajn specimenojn de la prestiĝaj kaj famaj publikaĵoj kiaj Fonto, Literatura Mondo kaj plural libroj.

Historio de la propono de Publika Biblioteko specialigita pri Esperanto

Bv. legi sube

De antaŭ tri jaroj grupeto de civitanoj de Subirats, en kiu partoprenas la filo de la kreinto, Rafael Hernàndez, konsciaj pri la valoro de tiu dokumenta kolekto, informiĝadis ĉe la koncernaj katalunaj registaraj departementoj pri la eblecoj realigi la celojn de la kreinto, t.e. disponigi la muzeon al la ĝenerala publiko. Rezulte de iliaj demarŝoj ili faris civitanan proponon al la Magistrato tiel ke la Muzeo konsistigu la specialaĵon de la konstruota Publika Biblioteko de Subirats; ke ĝi estu monda referenca centro pri esperanto kaj tiel eviti ke la kolekto diseriĝu aŭ foriru el Katalunio.

Oni aranĝis publikan prezentadon de la civitana propono “Per una biblioteca pública a Subirats al voltant de l’esperanto” (Por publika biblioteko en Subirats ĉirkaŭ Esperanto) la 2an semajnfinon de aprilo kaj ekde la deka de aprilo oni povas viziti la Muzeon ĉiujn sabatojn kaj dimanĉojn per gvidataj vizitoj, kiuj longas ĉirkaŭ unu horon, laŭ la jena horaro: Sabate je la 13 h. kaj je la 16 h. Dimanĉe je la 13 h. laŭ indikite ĉe la muzea retejo. De lundo ĝis vendredo ĝi estas vizitebla de lernejoj kaj grupoj.

Du esperantistoj de la regiono Penedès, Karles Berga kaj Joan Inglada, sub la direktado de Turisma Oficejo de Subirats, kunlaboras en ĉi tiu projekto por vigligi la Muzeon pere de diversaj aferoj, interrete kaj loke. En la reto ni kreis kanalon YouTube kie vi trovos videojn rilatantajn la muzeon: YouTube-muzea-kanalo, (momente nur unu estas subtekstigita), ni kreis paĝon de ŝatantoj de la Muzeo ĉe Facebook, kaj nun ni kreas ĉi grupon de Amikoj de la Muzeo de Esperanto de Subirats kaj sekve ni oficialigos la aferon ie ajn, liberafolio.org, klaku.net, ktp.

En Sant Pau d’Ordal, unu el la loĝantaraj kernoj de la municipo Subirats, estas la sidejo de la Muzeo de Esperanto, kaj tie ni planas organizi diversajn kulturajn aranĝojn laŭlonge de la lerneja jaro, kiel literaturajn eventojn, prelegojn, projekciojn de esperantaj filmoj, lernejajn atelierojn pri esperanto, ktp.

Venontan 8an de oktobro ni aranĝis prezenton de nia agado apoge al la propono kaj speciale al la Magistrato cele plenumi la necesajn demarŝojn, por ricevi de la respondaj institucioj la necesajn rimedojn por la konstruo, kiel eble plej fue, de la Publika Biblioteko de Subirats specialigita pri Esperanto. Ĉio tio por la atingo de tiuj du jenaj finaj celoj : 1.) Varbado de kultura turismo tiel loka kiel internacia, kaj 2.) Havi disponeblan la kolekton por esplorado, tiel por studentoj, plimulte regionaj, kiel por profesiaj esploristoj el ĉie.

Do, ni bezonas vian tutan apogon kio konsistas en la diskonigo de la grupo al viaj amikoj por ke la 8an de oktobro ni povu montri al la tuta ĉeestantaro grandan nombron de membroj de la grupo, t.e., la internacian respondon al la civitana iniciato.

Informis: Joan Inglada