Esperanto en komerco

La Esperanto, fabriko de siropoj kaj cipersukoj

Principe de la antaŭa jarcento kaj speciale en la periodo kiu ĉirkaŭis la 5an Internacian Kongreson de Esperanto en Barcelono, la lingvo kaj la movado travivis viglajn kaj popularajn momentojn en Katalunio. Akirinte prestiĝon dank’ al la subteno de elstaraj kaj kleraj reprezentantoj de la kataluna socio, esperanto baldaŭ estis uzata kiel plusvaloro en diversaj komercaj kampoj. La lingvo ne nur estis uzata  je modesta, preskaŭ privata nivelo sed ĝi foje ĉefrolis dum la propagando kaj reklamado. La fenomeno plej disvolviĝis en Barcelono, kiel sekvo de la sukcesa kaj mejloŝtona internacia kongreso. Jen apude unu el la diversaj reklamiloj de tiu epoko.