Kiujn lingvojn sciis Ludoviko Zamenhof?

La juna Ludoviko

“Liaj gepatraj lingvoj estis la rusa kaj la jida. Ekde la 4a jaro li lernis la hebrean kaj li ekposedia ĝin en tia grado, ke li tradukis (sola!) en Esperanton la tutan Malnovan Testamenton rekte el la hebrea originalo. Kiam li estis 14-jara, lia familio transloĝiĝis el Belostoko en Varsovion, kie Ludoviko uzis ankaŭ la polan. En infanaĝo li eklernis la germanan kaj francan kaj sciis ilin  tre bone, precipe la germanan. Poste li eklernis la anglan, kies nemultaj morfologiaj formoj donis al li la ideon, ke la artefarita lingvo devas havi nur minimuman gramatikon. Li studis profunde la latinan kaj antikvan grekan. Krome, li lernis iomgrade la italan kaj litovan. La supre menciitaj lingvoj diversgrade kontribuis al la kreo de esperanto.

Post la publikigo de Esperanto li konatiĝis kun la hispana kaj eble kun kelkaj aliaj lingvoj: almanaŭ kun tiuj, en kiuj aperis lernolibroj de Esperanto.”

Fragmento el la libro: Vojaĝo en Esperanto-lando, de Boris Kolker. UEA eldono, Rotterdam 2005.