Subirats, sidejo de la Kataluna Post-Kongreso 2011

De la 28a al la 31a de oktobro okazos en Barcelono la 35a Kataluna Kongreso de Esperanto, kies ĉeftemo estos la lingva diverseco. En Barcelono oni parolas nuntempe en pli ol tricent lingvoj. La urbo estas parto de Eŭropa Unuiĝo en kiu, apriore, oni defendas la rajton al la lingva diverseco sed, praktike , la realo ne estas tiom simpla. Laŭ opinio de la kongresaj organizantoj: ” Estas ĝuste en tiu ĉi kadro kie la esperantistoj volas debati pri la ekzistantaj alternativoj al la eŭropunia lingvopolitiko, kiu fakte kontraŭstaras siajn proprajn principojn.

Ni proponas Esperanton kiel preternacia lingvo kiu permesu la komunikadon je egaliga nivelo inter parolantoj de malsamaj lingvoj, tiel kiel ni jam montris dum pli ol jarcento de la internacia lingvo Esperanto.

Ni proponas Esperanton kiel solvo al la problemo pri komunikado, internacie kaj mondskale. Ĝi estas ankaŭ justa kaj demokratia propono por internaciaj aranĝoj kaj organizoj.”

La 1an de novembro okazos la Post-Kongreso, ĉifoje en Subirats, kie troviĝas la sidejo de la Muzeo kreita de Lluís Hernández. Kunlaboros en la evento la Turisma Patronaro de Subirats kaj la Urbodomo. Celo de la programo estos konigi la diversajn allogaĵojn de la regiono, speciale ĝian pejzaĝon kaj ĝian gastronomion.

Kompreneble ne mankos speciala atento al la muzeo, kie la partoprenantoj ĝuos dokumentojn kaj objektojn sub speciala gvidado. Pliajn detalojn pri la kongreso vi trovos ĉe la retejo de Kataluna Esperanto-Asocio.

Muzeoj kaj Memoro

Internacia Tago de la Muzeoj

La objektoj rakontas pri via historio

La venontan 18an de majo, en plej diversaj mondopartoj, oni celebros la Internacian Tagon de la Muzeoj. Temas pri la 33a eldono de aranĝo establita de ICOM, la Internacia Konsilio pri Muzeoj. Ĉifoje oni koncentriĝosn en la socia kaj didaktika funkcio de la muzeoj kaj substrekos ĝian strukturigan rolon ene de la komunumo.

Komprenante ilin kiel vivantaj institucioj, nuntempe la muzeoj sinproponas kiel spacoj por la medito kaj sperto, kombinante emociojn kaj edukon, preterlasante la bildon laŭ kiu ili estas nur “ujo” de objektoj.

Ĉijare oni speciale atentas la prizorgadon de la historia memoro, same je individua kiel je kolektiva nivelo, konservante la elementojn kaj verkojn kiuj ĝin konsistigas.

Tiel, la devizo de la de Internacia Tago de la Muzeoj 2011 estas “Muzeo kaj memoro” kaj ĉiuj aktivaĵoj baziĝos sur tiu temo. En Katalunio, ekzemple, multaj muzeoj antaŭvidas apartan programon por la semajnfinoj antaŭa kaj posta kaj la eniro estos ofte senpaga la 18an de majo.

En la retejo Patrimoni.gencat vi povos plene informiĝi pri la evento kaj ankaŭ pri alia interesa propono por la 14 de majo: la Nokto de la Muzeoj. Temas pri originalaj programeroj organizitaj de pluraj muzeoj de Eŭropo.

La Muzeo e Esperanto de Subirats, kiel multaj el vi scias, ankaŭ aliĝas al la evento. Ĉifoje ni organizis prelegon de Oriol Pi de Cabanyes, okazonta en la muzeo mem la venontan 20 de majo je la 20a h. Aldone ni aliĝis al propono naskiĝinta en Interreto (Doodle4Museums), kiu petas al Google ke, la 18an de majo, la koncerna “doodle” (bildo ilustranta ĉiutage ĝian frontpaĝon) estu dediĉita al la Internacia Tago de de Muzeoj.