Prezentado de la Muzeo en la 70a Hispana Kongreso

La pasintan 30an de junio, kadre de la 70a Hispana Kongreso de Esperanto okazinta en la vilaĝo San Lorenzo de El Escorial, Viktoro Solé, ano de Kataluna Esperanto-Asocio, mallonge prezentis la Muzeon de Esperanto de Subirats dum la “Publika prezentado de asocioj kaj eventoj”, en la ĉefa salono de la kongresejo.

Antaŭ dudeko da ĉeestantoj, la preleginto prezentis la ĉefajn trajtojn de la muzeo per bildaro pretigita de Montse Piñeiro kaj ankaŭ disdonis flugfoliojn kaj dosierojn al interesiĝantoj.

Raportis: Víctor Solé

Skanaĵoj de la Internacia Esperanto-Muzeo de Vieno

Tiu ĉi artikolo estis verkita de Bernardo en Ipernity. Ni dankas lin pro lia interesa kontribuo.

Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno ofertas skanaĵojn de niaj plej gravaj fruaj periodaĵoj, i.a. de La Revuo, Esperanto (UEA), Brita, Germana kaj Pola Esperantisto, Lingvo Internacia kaj Literatura Mondo. Sensacie! …

Malfacilas diri, kiu superlativo sufiĉas por adekvate laŭdi tiun longe atenditan deziregon. Plej multaj jarkolektoj de niaj plej gravaj fruaj Esperanto-gazetoj nun estas senkoste legeblaj en la reto. Jen la listo:

Literatura Mondo, jan. 1923
Literatura Mondo, jan. 1923

Amikeco.– 1925-1926

Austria Esperantisto. – 1924-1938

The British Esperantist. – 1905-1939

Casopis Ceskych Esperantistu. – 1908-1914

Cosmoglotta (Serie B). – 1935-1948

La dek-sepa. – 1910-1914

La Esperantisto. – 1889-1895

Esperanto. – 1905-1946

Germana Esperantisto. – 1905-1935

Informoj por la anoj de la Austria Katolika Ligo Esperantista. – 1914-1932

Grabowski, Pola Esperantisto, 1908, p. 4
Grabowski, Pola Esperantisto,…

Internacia Bulteno.– 1914-1918

Kosmoglott (Serie A). – 1922-1950

Lingvo Internacia. – 1895-1914

Literatura Mondo. – 1923-1938

Pola Esperantisto. – 1906-1937

La Revuo. – 1906-1913

Rund um die Welt. – 1910-1914

Apenaŭ eblas supertaksi la gravecon de tiu projektego. Miloj kaj miloj da paĝoj de niaj plej gravaj kultur-trezorujoj alireblaj per simpla klak-klak. Kune kun Elektronika Bibliografio de Esperantaj Artikoloj (EBEA), datumbazo de prilingvaj kaj primovadaj gazet-artikoloj, ĉiu nun povas relegi ofte forgesitajn esperantologiajn diskutojn.