Esperanto-tago en MES

Esperanta libro-tago

La 15an de decembro oni rememoras la naskiĝtagon de D-ro Zamenhof, patro de Esperanto. Ĉijare la Esperanto-tago plenas je eventoj, unu el ili okazos en la Muzeo de Esperanto de Subirats, kiu situas en la strato Zamenhof de Sant Pau d’Ordal. Cele al la celebrado de la datreveno, oni planis specialan viziton je la 11a h. matene, anstataŭ la kutima je la 13a h. La vizito okazos kadre de la programo organizita de Kataluna Esperanto-Asocio (KEA).

Por tiu ĉi evento estis invitita Miguel Fernández, esperanto-verkisto, poeto, tradukinto de F.G. Lorca al Esperanto kaj kantisto. Li prezentos sian lastan libron Poezio, armilo ŝargita per futuro.

Image

Jen informo pri la horaro:

Dimanĉon la 15an de decembro (zamenhofa tago):
> 11h00 Vizito al la Muzeo de Esperanto de Subirats
> 12h00 La lasta defendo de Barcelono (prelego pri la lasta klopodo eviti la eniron de la frankisma armeo en Barcelono, en Subirats januare de 1939)
Muzeo de Esperanto de Subirats
> 13h30 Frata tagmanĝo (rezervota)

Internacia vizito – Herzberg am Harz

Hieraŭ, 16an de novembro, vizitis nin Zsófia Kóródy, hungara esperantistino kiu laboras en Herzberg am Harz (Malalta Saksonio, Germanio). Ŝi venis kun akompano de du katalunaj esperantistoj kaj Rafael Hernández por ĝui la kolekton da la Muzeo. Dume la grupo povis kundividi en esperanto ŝiajn esperantajn travivaĵojn kaj ŝian primuzean sperton.

 

Image

 

Zsófia estas tre aktiva en la movado: ŝi estas mem instruistino pri la lingvo kaj, samtempe, direktoro de la Interkultura Centro de Herzberg, organizo kiu konsistas el tri asocioj (Centro Germana-Esperanto, Esperanto-Asocio de Esperanto-Instruistoj – Germana, esperanta Societo Sudharco). La Interkultura Centro de Herzberg posedas esperantan bibliotekon kaj arkivon kaj samloke, oni instruas la kaj okazigas seminariojn pri la lingvo.

 

Image

 

Endas diri ke la urbo Herzberg estas nomata, ekde 2006, Herzberg am Harz – La Esperanta Urbo. Temas pri urbo kun longa esperanta tradicio, kie la lingvo ricevis favoran subtenon el la loka politika planado. Estis la 12an de julio de 2006 kiam la municipa parlamento de la urbo balotis por la nuntempa nomo de la urbo kun sia esperanta aludo, honore al la lingvo kreita de D-ro Zamenhof.

 

La movado forte aktivis en la 1960aj jaroj, kiam Joachim Gießner iniciatis la instruadon de la lingvo. Edukado kaj kulturo estas la ĉefaj aktivaĵoj de la lokaj esperantistoj. La Interkultura Centro fariĝis la ĉefa sidejo de la tri konsistigaj asocioj. Laŭlonge de la jaro oni okazigas esperanto-kursojn el diversaj niveloj kaj ankaŭ alitipajn kursojn rilataj al la lingvo.

 

Image

Ekspozicio de la Muzeo en Sant Sadurní d’Anoia

Imatge

Ekde la remalfermo de la Muzeo de Esperanto de Subirats (MES) en la jaro 2010, oni organizis tre diversajn aranĝojn por ĝia vigligo kaj plikonatigo kiel kultura municipa kulturservo. Sur tiu vojo, alvenis la oportuno por ke la muzeo eliru el sia propra sidejo kun la celo pli proksimiĝi al la civitanaro de la ĉirkaŭa medio.

Pasintan ĵaŭdon 5an de septembro, kadre de inaŭguro de foirekspozicio, oni aranĝis prezenton de la muzeo sub la titolo “Museu d’Esperanto de Subirats, més que una llengua, més que un museu!” (Muzeo de Esperanto de Subirats, pli ol lingvo, pli ol muzeo!). Tiu ĉi esperanta ekspozicio viziteblis en la Municipa Biblioteko Ramon Bosch, de Sant Sadurní de Noia ĝis la 4a de oktobro. Pri ĝia prezento okupiĝis s-ro Lluís Ràfols, loka kulturkonsilanto de la urba magistrato kune kun la reprezentanto kaj gvidanto de la muzeo, Adriana Sánchez. La aranĝon ĉeestis ankaŭ la urbestrino, Susanna Mérida.

En kunlaboro kun la Biblioteko ramon Bosch, la vizitantoj povis pruntepreni librojn en kaj pri esperanto por konsulti kaj legi dum la daŭro de la ekspozicio. La responsuloj de la muzeo esperas ke tiu ĉi estos la unua paŝo en la strategio montri esperantan ekspozicion en diversaj lokoj de la regiono. Pri la vigligo de MES respondecas Patronat de Turisme de Subirats.

Jen kelkaj fotoj de la inaŭguro.

Sankta Georgo kaj la Jaro Espriu

Imatge

Salvador Espriu

Dum la monato Aprilo, libroj kaj legado estas la protagonistoj en prelegoj, debatoj kaj aĉetoj. Atendante la alvenon de la festo de Sankta Georgo, ankaŭ la Muzeo sin preparas por celebri la literaturon kiel rimedo por ĝuado kaj komunuma konstruo.

Koincide kun tio, ke ĉijare oni celebras la Jaron de la verkisto Espriu kaj ke la Kataluna Esperanto-Asocio (KEA) planas publikan legadon de tekstoj de la aŭtoro la venontan 20-an de aprilo, ni invitas vin viziti la muzeon dum la sama semajnfino (aprilo 20-21)  kaj foliumi elstarajn verkojn de la monda literaturo, kun aparta atento al unu el la verkoj de Espriu, iam tradukita al Esperanto: Tombejo de Sinera (originale: Cementiri de Sinera).

Kiel mem Espriu dirus, la vero devas esti elmontrata senripoze. Ni kredas ke la plej bona vojo al tiu celo estas veki la deziron pri kono pere de libroj kaj literaturo, per kiu ajn lingvo.

Ĝuu la Tagon de Sankta Georgo!

 

Celebrado de la Esperanto-Tago. 125 jaroj da komuna lingvo

La venontan 15an de decembro, kunlabore kun Kataluna Esperanto Asocio, ni celebros la 125-jariĝon de la projekto komencita de Lazaro Ludoviko Zamenhof, t.e., Esperanto. Propono pri komuma lingvo, utila al ĉiuj kaj faciliga ilo por komunikado inter homoj el malsamaj originoj kaj lingvoj. Jen ni informas pri la programo de la aranĝo. Baldaŭ ni aldonos pliajn detalojn pri la prezentoj okazontaj en la Muzeo ekde la 11a matene kaj kies kerno estos la rekono de la verko de la esperantistoj Josep Travesset kaj Anna Rosselló.

Imatge

11:00 h. ĉe la Muzeo de Esperanto, Prezento de la verko de A. Rosselló kaj J. Travesset

19:00 h. ĉe  Espai Vilaweb, Babilrondo “Lingva diverseco kaj paco” Kun Xavier Alcalde (ICIP), Jordi Armadans (Fundipau) kaj Carme Junyent (membro de GELA, lingvistino).

Vespere. komuna vespermanĝo en Restoracio Horiginal.

Radioprogramoj kaj libroprezento

La prizorganto de la Muzeo, Montse Piñeiro, plu kunlaboras kun Radio Vilafranca. Ŝi enkondukas informojn kaj novaĵojn pri esperanto dum 20 minutoj ene de la programo Gamma Extra, prezentita de Carla Sanmartín. En la lasta eldono partoprenis ankaŭ Victor Solé, reprezentanto de Kataluna Esperanto Asocio, kiu centriĝis en la temo e-instruado. Registratajn programoj estos baldaŭ publikigataj en la muzea retejo.

…………………………………………………………………………………………………………….

La venontan 15an de decembro, okaze de la Esperanta Tago, la Muzeo iĝos secenejo por la prezento de la verko de Josep Travesset kaj Anna Rosselló pri siaj vojaĝoj kaj travivaĵoj en Sudameriko. En 1985 la kataluna televidkanalo tv3 elsendis programon pri la sperto.

La prezento en la Muzeo okazos matene je la 11,30 h.

Esperantista grupo vizitis la muzeon

La partoprenantoj de la 20a Internacia Esperanto-Semajno de Kulturo kaj Turismo 2012, okazinta en Cambrils, ne tre malproksime de la sidejo de nia muzeo, profitis sian libertempon por viziti nin kaj ankaŭ la lokan kaj prestiĝan vinkelon de Eŭdald Massana. Tiu lasta aranĝo estis jene fotografiita de Rosa Vendrell:

Partoprenantoj de la ferisemajno de Cambrils

Kreado de monumento al Esperanto en Texel Island (1935)

La objekto de MES: Aprilo 2012

Imatge

Ĉiaprile la Muzeo reliefigas unu el la tradukitaj verkoj de ĝia kolekto: Quo Vadis, kies aŭtoro estis Henryk Sienkiewicz.

La libro estis eldonita en Varsovio en 1957 kaj ĝia tradukinto estis Lidja Zamenhof (1904-1942) la plej juna filo de Lazaro Zamenhof. temas pri historia romano originale verkita en la pola, unue eldonita kaj liverita po diversaj fragmentoj kaj poste publikigita libroforme en la jaro 1896. La verko estis tradukita al pli ol kvindek lingvoj kaj estis unu el la verkoj kiuj helpis sian aŭtoron atingi la Literaturan Nobelpremion.

Lidja Zamenhof, kiu tre aktive laboris por la instruado kaj diskonigo de la lingvo ellaborita de sia patro, elstaris en la tradukarto, plenumante la esperantigon de Quo Vadis en 1933. Bedaŭrinde, en 1942 la nazioj kaptis kaj deportis ŝin al amasmortiga koncentrejo de Treblinka, kie ŝi pereis.

Kiel multaj el vi scias, la romano rakontas la malfacilaĵojn kiujn renkontas juna kristanino kaj nobla romiano por ami unu la alian en la urbo Romo dum la epoko de Nerono. La historio ricevis versiojn elsenditaj tra kino kaj televido kaj unu el la plej memoreblaj estis tiu regisorita en Holivudo en 1951.

Hispana Kongreso de Esperanto, Almagro 2012