Sankta Georgo 2012

La Muzeo aliĝas  al la celebrado de la Tago de Sankta Georgo kiu, laŭ tradicie, estas ankaŭ la Tago de la Libro kaj la Rozo. Kun tiu celo, la E-Muzeo publikigas katalune kaj en esperante la popularan legendon de la kavaliro kiu mortigis drakon.

Ĉiuj vizitantoj de la Muzeo la tagojn 21-22 kaj 28-29 de aprilo ricevos dulingvan kajeron verkitan de Joan Inglada, Javier Guerrero kaj Karles Berga, kun subteno de la Asocio de Amikoj de la Muzeo de Esperanto de Subirats.

Samtempe en la muzeo, oni ekspozicios librovolumojn kun aliaj versioj de tiu fama kataluna legendo.

Ĉisube ni transkribas la version en Esperanto ĵus ellaborita por la celebrado de populara tago:

Legendo de Sankta Georgo

Iam, antaŭ tre, tre longe, terura kaj kruelega monstro detruis vilaĝon Montblanc. La monstro scipovis marŝi, flugi kaj naĝi, kaj ĝia fetora elspiro de malproksime venenis la aeron kaj mortigis ĉiujn, kiuj enspiris ĝin.

La monstro pereigis brutarojn kaj homojn, kaj terurego regis en la ĉirkaŭaĵoj. La loĝantaro de Montblanc, maltrankviligita pro la situacio, elpensis ideon por pacigi la drakon: ĉiutage ili oferos al ĝi homon por manĝi. La problemo estis trovi volontulojn, kiuj sin proponu por esti vorotaj de la drako.

Kaj do, post longa diskuto, la vilaĝanoj decidis per loto la personon, kiu finiĝos en la drakan stomakon. Tiel ili faris, tagon post tago, kaj ŝajne la strategio glate funkciis, ĉar la abomeninda drako ĉesis detrui kaj fiagi en la lando.

Sed jen unu tagon, la sorto volis, ke la reĝidino estu manĝota de la drako. La juna princino estis tre simpatia, afabla, bela kaj eleganta. Ŝi estis amata de ĉiuj vilaĝanoj, kaj sekve centoj inter ili sin proponis por anstataŭi ŝin. La koro de la reĝo kunpremiĝis, sed li estis justa kaj severa, kaj diris, ke lia filino valoras kiel iu ajn alia. La hazardo decidis tion kaj ŝi devos iri.

Tiel do, la juna knabino forlasis la kastelon por renkonti la drakon, dum la tuta popolo, malĝoje kaj ektreminte, rigardis kiel la princino eliris al sia sinofero. Tamen, dum la junulino direktis sin al la monstra kuŝejo, aperis juna kavaliro kun brilanta armaĵo, rajdante sur blanka ĉevalo. La junulino rigardis kaj avertis lin:

–Fuĝu! Forrajdu rapide, nobla kavaliro, ĉar se vi restos ĉi tie, la monstro ekvidos kaj voros vin.

La juna kavaliro rigardis la princinon kaj respondis:

–Ne zorgu, junulino. Mi estas ĉi tie ĉar mi venis intence. Mi estas la kavaliro Sankta Georgo kaj venis de tre malproksime por protekti kaj liberigi vin kaj vian popolon el ĉi tiu monstro.

Ĵus li finparolis, subita apero de la drako kaŭzis la teruron de la princino kaj la ĝojon de la kavaliro. Tuj estiĝis mallonga sed feroca batalo ĝis la kavaliro antaŭenpuŝis lian lancon kaj mortigis la drakon. La sango verŝita el la vundo rapide kreskigis rozujon kun la plej ruĝaj rozoj, neniam ajn viditaj de la princino. La kavaliro fortranĉis unu el la rozoj kaj donacis ĝin al ŝi.

Libromarkilo omaĝe al la 125 datreveno de Esperanto

Libromarkilo omaĝe al la 125 datreveno de Esperanto
Sabaton la 24an de marto, la Muzeo estis invitita de la Kultura Asocio Sant Josep, el la urbo Ripoll. Tie estis organizita aranĝo por celebri la 125-jariĝo de la internacia lingvo, kadre de la Foiro de la 40 horoj, tradicia festo de la ĉefurbo de regiono Ripollès. Kelkaj familianoj de Lluís Hernández, la kreinto de  la Muzeo, partoprenis la eventon per prelego kaj montrado de filmo registrita en Ripoll okaze de la 17a Kataluna Kongreso de Esperanto. Ankaŭ tie oni prezentis la eldonon de libromarkilo aŭspiciata de la asocio kaj aludanta al  la esperanta 125-jariĝo.

La aranĝo ricevis eĥon ĉe diversaj amaskomunikiloj: Ripolles Digital, web Ajuntament de Ripoll, El 9 Noubloc de l’Associació Sant Josep.

Filmo de 1987 (Okaze de la Jubileo de Esperanto)

Filmo de Roman D. farita okaze de la 100jara jubileo por UEA en 1987.

Raporto pri la prelego de Gisela Alcón

Victor Solé, en sia ipernity-a blogo, raportas kun abundaj detaloj la prelegon far Gisela Alcón pri la vivo de Maria Julibert. Ni kore dankas lian disvastigan laboron.

Same dankinda estas la videoregistro de la prelego far Sebastià Ribes, poste subtekstigita de Joan Inglada al esperanto. La dokumento spekteblas tra Jutubo.

Internacia Tago de la Virinoj 2012

Ĉijare ni deziras daŭre konservi la memoron pri la virinoj ene de la e-movado kaj aparte pri la virinoj ene de la kataluna esperanta historio. Kiel sciate, la pasintan jaron, kadre de konversacia rondo pri la Tago de la Virinoj, ni povis iom scii pri la esplorlaboro de Gisela Alcón sur la vivo de la esperantistino Maria Julivert, el Vendrell. Tiu ĉi esplorado ricevis lokan stipendipremion kaj la fina rezulto estis eldonita en 2011. Tiurilate ni invitas vin ĉiujn ĉeesti prelegon de Gisela Alcón okazonta la venontan 10an de marto je la 17 h. en nia muzeo. Per ĝi oni povos malkovri la diversajn aspektojn de la aktivismo kaj kultura agado de Maria Julivert, esperantistino kiu siatempe anis en la e-grupo  Frateco de El Vendrell.

Kiel kutime, la aranĝon oni organizis en kunlaboro kun la Turisma Patronaro de Subirats kaj la Asocio de Amikoj de la Muzeo de Esperanto de Subirats.

Eseo de J. Solé i Camardons pri socilingvistiko, prezentita en la Muzeo

La verkisto J. Solé i Camardons

“Multe pli malrapidas la lingva ŝanĝiĝo ol la politika ŝanĝiĝo”. Per tiuj vortoj, J. Solé i Camardons aludis en sia libro Independència o mort…de la llengua (Sendependeco aŭ morto…de la lingvo), al la bezono ke la tuta civitanaro implikiĝu por garantii la sanon kaj supervivon de la kataluna lingvo.

Sabate, la 11an de februaro, Solé i Camardons, surbaze de statistikoj kaj longa sperto kiel lingva instruisto kaj aktivisto, defendis la kernon de sia tezo el optimisma kaj konvinka vidpunkto. Laŭ li, propra ŝtato estus la eltordilo por la nuna situacio de la lingvo kiu, kvankam ne estas persekutata, ĝi suferas kelkajn minacojn en diversaj kampoj.

La libro de Solé kiu jam eldoniĝis 4-foje kaj estis prezentita en 30 lokoj el la kataluna geografio, celas analizi la katalunan socilingvistikan situacion kaj proponas la konstruadon de propra ŝtato por atingi la plenan lingvan normalecon. Por subteni tiun teorion, li montras diversajn kazojn okazintajn en Eŭropo evoluintajn en la lastaj cent jarojn, kiuj reprezentis la firmigon de lingvoj kiel la fina, la norvega aŭ la pola, i.a.

La nova ekspozicio de la Muzeo plene sukcesis

Sabaton la 28an de januaro estis inaŭgurita en la Muzeo de Esperanto de Subirats (MES) la tuttempa ekspozicio “Una setmana d’estiu després de la Setmana Tràgica” (Somera semajno post la Tragika Semajno), bazata sur la iro de la 5a Universala Kongreso de Esperanto en Barcelono la jaron 1909. La historiisto Antoni Dalmau partoprenis en la inaŭgura aranĝo. Ankaŭ partoprenis Sr-o Rafael Hernández; la magistratano pri Kulturo de Subirats, S-ro Lluís Ràfols kaj la urbestro, S-ro. Pere Pons.

Post la aranĝo, la partoprenantoj, kiuj plenigis la salonon, vizitis la ekspozicion, kiu estas vizitebla ĉiusabate kaj ĉiudimanĉe je la 13a. Eblas interkonsenti aliajn vizitotempojn.

  • La vic-sekretario de Kataluna Esperanto-Asocio, Víctor Solé, donacis ekzempleron de la libro Historio de Esperanto en la Kataluna Landaro al Antoni Dalmau, historiisto kaj eks-prezidanto de la barcelona deputitejo. Maldekstre de ili staras Rafael Hernández kaj Pere Pons, urbestro de Subirats.

Informo republikigita el http://esperanto.cat/web/Sukcesa-inauxguro-de-la-nova?lang=eo#.TyWeVK2e9Cc.facebook

Somera semajno post la tragika semajno (ekspozicio)

Subirats, la 28-an de januaro. Temas pri interaga kaj plurfaka ekspozicio kiu prezentas publikaĵojn, tekstojn, fotojn, sonregistraĵojn, objektojn, artverkojn …el la ĉiutago de la 5a UK okazigita en Barcelono de la 5-a ĝis la 11-a de septembro de 1909

Diskonigu

de Redaktora skipo de «Una setmana d’estiu després de la Setmana Tràgica»

Imatge: Cartell del V Congrés Universal d'Esperanto del 1909, obra d'Apa (pseudònim del dibuixant Feliu Elies). La dua ekspozicio aranĝita de la Esperanto-Muzeo en Subirats –la unua estis „Un recorregut per la literatura en esperanto” [itinero tra la literaturo en esperanto] ankoraŭ nun vizitebla- daŭre celas sinteze valorigi la gravan esperanto-fonduson el Subirats kaj igi ĝin pli facile alireblan.

La celo estas duobla: unuflanke, diskonigi ĝenerale la gravan kulturan heredaĵon kiun la muzeo entenas, proponante ĝin al studemuloj au simplaj interesitoj; al ĉiuj kiuj interesiĝas, ĉu spontaneaj preterpasantoj ĉu tiuj kiuj partoprenas la gvidatajn vizitojn organazitaj de la Patronaro de Turismo de la magistrato Subirats dum semajnfinoj kaj festotagoj. Aliflanke la celo estas pledi, kadre de kampanjo iniciatita antaŭ pli ol 4 jaroj, por la starigo de magistrata biblioteko kies specifa kaj elstara valoro estas ĝia Esperanto-havaĵo.

La ekspozicio „Somera semajno post la Tragika Semajno” montras diversajn materialojn, kelkaj el ili devenas el arĥivoj kaj el ĝeneralaj dokumentoj sed plimulto venas el la muzea bretaro. Temas pri tekstoj, fotoj, poŝtkartoj, libroj, eldonaĵoj, ktp de la okazaĵoj de tiu grava kongreso de la jaro 1909 kaj de ĝia historia kunteksto en kiu ĝi estis aranĝita, la perturba periodo de la jarcentŝanĝo hispana, kiam Barcelono estis konata kiel „La urbo de la bomboj”, scenejo de revolucia publika malordo, bojkoto (kiel ekzemple la afero de la anarĥiisto Rull, igita polica informanto sed kiu lokigis bombojn por ĉantaĝi la autoritatojn) kaj fine bruligemuloj kaj antikerikaluloj: jen la Tragika semajno. Ĉio ĉi provokis la falon de la konservativa registaro de Antoni Maura en la monarkisma Hispanio.

En tiu skuita kaj tumulta socia situacio, la 5a Universala Kongreso pendis de hareto, sed finfine ĝi povis okazi. Eble danke al la insisto de la burĝonanta politika katalunismo, kiu engaĝiĝis en ties organizo de antaŭ pli ol unu jaro pere de la figuro de Frederic Pujulà i Vallès (kies partopreno estis decida por ke jaron antaŭe en la UK de Dresden la internacia esperantistaro, kun D-ro Zamenhof ĉekape, elektis Barcelonon kiel kongresurbon). Sed estis ankaŭ klopodo reakiri pacan bildon de la kataluna ĉefurbo post la Tragika semajno. Tiu klopodo estis rifuzata de la popola esperantistaro, ĉefe el la anarĥiisma medio, kaj oni eĉ postulis rektan nuligon de la kongreso pro la okazintaĵoj, kies fina rezulto estis la subpremo de la hispana armeo. Tiam estis arestita, kelkajn tagojn antaŭ la kongreso, la polemika kaj vera propeka kapro de la Tragika semajno Francesc Ferrer i Guàrdia, ekzekutita post sengarantia juĝado.

En la formala aspekto, tiu ekspozicio sin prezentas al la publiko konvencie kaj didaktike (katalune kaj esperante) kaj ĝi estas aranĝita kvazaŭ la vizitanto troviĝus antaŭ granda libro malfermita kies paĝoj difinas kvinpintan verdan stelon. La diversaj kunvokoj de la tiama aranĝo spegulas la tuton de la ekspozicio i.a. el la paĝoj de la tiam ĵusbakita ĵurnalo La Vanguardia, la sola ĵurnalo pluvivanta. Ĝi informis akurate pri la protokolaj, kongresaj kaj amuzaj agadoj de la samideanoj. Eltiraĵoj de la tiama barcelona urbo-plano permesas lokigi la programerojn, lokoj kies nuntempa aspekto estas tute alia.

Rilate al argumenta enhavo oni povas kompari novajn kaj malnovajn bildojn, la antaŭajn tumultojn laŭ la vidpunktoj de la ĝeneralaj ĵurnaloj kaj de la satira gazetaro, oni povas aŭdi sonorajn dokumentojn, danke al la kunlaboro de la pianistino Montse Ríos. Du ceteraj dokumentaj ekspoziciaĵoj, unu pri la Internaciaj Floraj Ludoj , kaj alia pri la ĉefa teatra programero de la kongreso Mistero de Doloro, verko de la kataluna dramisto Adrià Gual, reliefigas la tezemon de la ekspozicio.

Baldaŭ, post la inauguro, eblos virtuale viziti la ekspozicion danke al la kunlaboro de la fotisto Jordi Munné pere de lia 360º panorama teĥniko.

Bildo: afiŝo de la Vª UK de 1909 , verko de Apa (kaŝnomo de la desegnisto Feliu Elies).

================================================================

NOTA: La malfermo de la ekspozicio okazos sabate la 28an de januaro je la 12a en la Muzeo (strato Zamenhof, 12 de Sant Pau d’Ordal). Dum la aranĝo prelegos la historiistoj Francesc Poblet kaj Antoni Dalmau.

Feliĉajn festojn!

Tió (kristnaskotempa kataluna tradicio)

La Muzeo de Esperanto de Subirats deziras al vi ĉiuj bonajn festotagojn  kaj invitas vin plu akompani nin en nia tasko diskonigi la riĉan enhavon de nia muzeo kaj samtempe la historion kaj valorojn de la esperantismo. Espereble vi pasigos ĝojajn momentojn ĉe viaj familianoj kaj amikoj.

Ni deziras ankaŭ informi ke, dum la feriperiodo de la 23a de decembro ĝis la 8a de januaro, la muzeo retos fermita. Tamen, por kiu ajn sugesto aŭ demando, vi povos daŭre turni vin al la konata retadreso: info@museuesperanto.org. La venonta dato por efektiva vizito de la muzeo estos la semajnfino 14-15 de januaro,  laŭkutime je la 13a h.

Ricevu koran saluton kaj niajn plejan bondezirojn por la transjariĝo!

Pri la bildo, vidu ankaŭ kristnaska ŝtipo

La Muzeo, prezentita en Lleida

Ĵus kiam ni atingas la 25an datrevenon de la 22a Kataluna kongreso de Esperanto en la urbo Lleida, aperis la vendejo kaj kulturejo La Brokanteria, dediĉita al disvastigo de esperanto kaj aliaj sociaj valoroj. Dank’al tio, oni povis prezenti tie la Muzeon de Esperanto de Subirats (MES).

La numero de Kataluna Esperantisto kiu anoncis la kongreson de Lleida

La sabaton 22an de oktobro vespere, malgranda grupeto de esperantistoj kaj simpatiantoj renkontiĝis en La Brokanteria por kundividi spertojn kaj memorojn krom pluinformiĝi pri la ĉisemajna Kataluna Kongreso okazonta en Barcelono. La aranĝo estis atentata de la loka ĵurnalo Segre, kiu publikigis foton kaj etan artikolon la sekvan tagon.
Dum la renkontiĝo oni konstatis, bedaŭrinde, la malgrandecon kaj disiĝon de la esperantismo en la lleida regiono sed samtempe oni ekesperis ke la funkciado de La Brokanteria utilos kiel nova referenco kaj sidejo.En ĝi la ĝenerala publiko kaj interesitoj povos ricevi informojn kaj broŝurojn pri esperanto, la Muzeo kaj eĉ pri Subirats kaj Alt Penedès, kie situas MES.

Ĉeestantoj de la prezento de MES