Eseo de J. Solé i Camardons pri socilingvistiko, prezentita en la Muzeo

La verkisto J. Solé i Camardons

“Multe pli malrapidas la lingva ŝanĝiĝo ol la politika ŝanĝiĝo”. Per tiuj vortoj, J. Solé i Camardons aludis en sia libro Independència o mort…de la llengua (Sendependeco aŭ morto…de la lingvo), al la bezono ke la tuta civitanaro implikiĝu por garantii la sanon kaj supervivon de la kataluna lingvo.

Sabate, la 11an de februaro, Solé i Camardons, surbaze de statistikoj kaj longa sperto kiel lingva instruisto kaj aktivisto, defendis la kernon de sia tezo el optimisma kaj konvinka vidpunkto. Laŭ li, propra ŝtato estus la eltordilo por la nuna situacio de la lingvo kiu, kvankam ne estas persekutata, ĝi suferas kelkajn minacojn en diversaj kampoj.

La libro de Solé kiu jam eldoniĝis 4-foje kaj estis prezentita en 30 lokoj el la kataluna geografio, celas analizi la katalunan socilingvistikan situacion kaj proponas la konstruadon de propra ŝtato por atingi la plenan lingvan normalecon. Por subteni tiun teorion, li montras diversajn kazojn okazintajn en Eŭropo evoluintajn en la lastaj cent jarojn, kiuj reprezentis la firmigon de lingvoj kiel la fina, la norvega aŭ la pola, i.a.

Prezento en la Muzeo: Poliglotisme passiu i altres escrits (Pasiva poliglotismo kaj aliaj tekstoj)

La venontan sabaton, 4an de junio, je la 18h. en la Muzeo oni prezentos la libron Poliglotisme passiu i altres escrits, verkita de Delfí Dalmau kaj eldonita de Voliana Edicions. Ĝin prezentos la direktoro de la eldonejo, Jordi Solé i Camardons, filologo kaj spertulo pri socilingvistiko.

Delfí Dalmau (Figueres 1891 – Barcelona 1965) estis elstara pedagogo kaj lingvisto, tre ligita al instruado de lingvoj kaj ankaŭ famkonata esperantisto da la vigla kataluna movado kiu disvolviĝis komence de la 20a jarcento.

Lia universalisma revemo ne malkongruis kun lia forta katalunisma sento, kio speguliĝis ofte en lia pedagogia laboro kaj kultura aktivado. Inter liaj verkoj plej indas mencii la libron prezentotan en la muzeo, en kiu Delfí i Dalmau proponas la, t.n., poliglotisme passiu (pasiva poliglotismo), laŭ kiu oni uzu la propran lingvon kaj samtempe oni havu -pasivan- konon de kiel eble plej multaj lingvoj.

Nun Voliana reeldonas la verkon skribitan en 1936, kun kelkaj aliaj tekstoj de la aŭtoro kiu, pro sia ligo al Esperanto, ĉiam interesiĝis pri la ekologiaj principoj de la lingvo kaj pri la lingva egaleco.

Ni invitas vin ĉiujn ĉeesti tiun prezentadon dum kiu oni havos la eblecon aĉeti la libron kaj rigardi diversan materialon de la muzeo rilatan al Delfí Dalmau. En la aranĝo, kiel kutime, kunlaboras la Turisma Patronaro de Subirats kaj la Asocio de Amikoj de la Muzeo de Esperanto de Subirats. Ĉe la fino oni regalos la ĉeestantojn per ĉampanjgustumo. Ni atendas vian partoprenon!