La Muzeo kun la persikobazaro de l’Ordal

Persiko de l'Ordal, tre populara en la lando

Kun la celo subteni la laboron de la gekamparanoj de l regiono de Subirats , la Muzeo decidis kontribui al la celebrado de la tagoj dediĉitaj al la Surplaca Persikobazaro de l’Ordal, okazonta la venontan sabaton18an, je la 12 h. Ĝin komenciĝos per parolado de la Ĝenerala Direktoro pri Turismo, Marian Muro, kiu informos pri la fama Ordal-persiko kaj aliaj produktoj dela regiono, kiujn oni vendos en Sant Pau d’Ordal en la venontaj someraj sabatoj kaj dimanĉoj, ĉiam matene.

Estante la Muzeo tre najbare al la evento, ni interkonsenti kun la organizantoj kunlabori en la tradicia aranĝo tiel, ke ni proponos senpagan viziton al la muzeo al ĉiuj klientoj aĉetintaj en la persikbazaro. Tiuj specialaj gvidataj vizitoj okazos sabate kaj dimanĉe je la 13 h.

Do, ne hezitu profiti tiun oferton kaj konatiĝu kun Subirats jen gustumante bonegajn fruktojn jen vizitante unikan kulturposedaĵon. Ĝuu kaj lernu!