Hispana Kongreso de Esperanto, Almagro 2012

Prezentado de la Muzeo en la 70a Hispana Kongreso

La pasintan 30an de junio, kadre de la 70a Hispana Kongreso de Esperanto okazinta en la vilaĝo San Lorenzo de El Escorial, Viktoro Solé, ano de Kataluna Esperanto-Asocio, mallonge prezentis la Muzeon de Esperanto de Subirats dum la “Publika prezentado de asocioj kaj eventoj”, en la ĉefa salono de la kongresejo.

Antaŭ dudeko da ĉeestantoj, la preleginto prezentis la ĉefajn trajtojn de la muzeo per bildaro pretigita de Montse Piñeiro kaj ankaŭ disdonis flugfoliojn kaj dosierojn al interesiĝantoj.

Raportis: Víctor Solé

La Muzeo sin prezentos dum la 70a Hispana Kongreso de Esperanto

Sidejo de la 70a HKE-2011

Rezulte de interkonsento kun Hispana Esperanto-Federacio (HEF), la Muzeo de Esperanto de Subirats cxeestos partoprenos en la programo de la 70a HKE 2011, kiu okazos inter la 28a de junio kaj la2a de julio ĉijara. Sidejo de la kongreso estos la Kulturdomo de Sant Lorenzo del Escorial, fama monumenta konstruaĵo apud la hispana ĉefurbo, Madrido.

La Muzeo de Esperanto, dank’ al la kunlaboro kun Víctor Solé, membre de Kataluna Esperanto-Asocio, prezentos  sian enhavon kaj celojn, kun la ideo diskonigi ilin en la esperanta komunumo. I. a., oni disdonos dosieron, faldfoliojn kaj alian materialon per kiuj proksimigi al la kongresanoj la riĉecon de Subirats, kiu prizorgas unu el la plej gravajn e-kolektojn el la mondo.

Al tiuj kiuj sentos sin interesitaj, la ĉefa temo de la kongreso estos la analizado pri kiel esperanto povas adaptiĝi, nun kaj estonte, al la novaj metod- kaj komunikkanaloj. Dum la kongreso okazos enkonduka kurso pri la lingvo, muzikprezentoj, projekciado, prelegoj, atelieroj kaj kulturpromenadoj, inter kiuj elstaras la programita vizito al la Muzeo de El Prado.

Ni kore dankas al la membroj de la Loka Organiza Komitato, Tonyo del Barrio kaj Raúl Martínez Anguita, pro ilia disponemo kaj helpemo kaj ni deziras plenan sukceson al la Kongreso.

Subirats, sidejo de la Kataluna Post-Kongreso 2011

De la 28a al la 31a de oktobro okazos en Barcelono la 35a Kataluna Kongreso de Esperanto, kies ĉeftemo estos la lingva diverseco. En Barcelono oni parolas nuntempe en pli ol tricent lingvoj. La urbo estas parto de Eŭropa Unuiĝo en kiu, apriore, oni defendas la rajton al la lingva diverseco sed, praktike , la realo ne estas tiom simpla. Laŭ opinio de la kongresaj organizantoj: ” Estas ĝuste en tiu ĉi kadro kie la esperantistoj volas debati pri la ekzistantaj alternativoj al la eŭropunia lingvopolitiko, kiu fakte kontraŭstaras siajn proprajn principojn.

Ni proponas Esperanton kiel preternacia lingvo kiu permesu la komunikadon je egaliga nivelo inter parolantoj de malsamaj lingvoj, tiel kiel ni jam montris dum pli ol jarcento de la internacia lingvo Esperanto.

Ni proponas Esperanton kiel solvo al la problemo pri komunikado, internacie kaj mondskale. Ĝi estas ankaŭ justa kaj demokratia propono por internaciaj aranĝoj kaj organizoj.”

La 1an de novembro okazos la Post-Kongreso, ĉifoje en Subirats, kie troviĝas la sidejo de la Muzeo kreita de Lluís Hernández. Kunlaboros en la evento la Turisma Patronaro de Subirats kaj la Urbodomo. Celo de la programo estos konigi la diversajn allogaĵojn de la regiono, speciale ĝian pejzaĝon kaj ĝian gastronomion.

Kompreneble ne mankos speciala atento al la muzeo, kie la partoprenantoj ĝuos dokumentojn kaj objektojn sub speciala gvidado. Pliajn detalojn pri la kongreso vi trovos ĉe la retejo de Kataluna Esperanto-Asocio.

Verda stelo super Varsovio (1959)

Fotogramo el la filmo de Jean Forge

Jen ni malkovris historian juvelan filmon dank’ al la videoteko kiun UEA zorge kreskadas ĉe la socia reto Ipernity. Temas pri tre spektinda registro de la internacia kongreso okazinta en Varsovio en 1959, koincide kun la 100-datreveno de la naskiĝo de L.L. Zamenhof. La ĉefrespondeculo de la filmo estis Jean Forge, kiu tre profesie kaptis la etoson de la tiama evento.