Esperanto-muzeo en Adelajdo

Post longa somera paŭzo pro gravaj viv-kaj laborŝanĝoj de la redaktanto de ĉi blogo, hodiaŭ ni reprenas nian verkemon per interesa novaĵo veninta de Adelajdo, Aŭstralio. Tie oni videoregistris pri loka Esperanto-muzeo. La filmo estas anglalingva sed interesa kaj alloga eĉ se vi malmulte regas tiun lingvon. Bonvenon do, al tiu nova ero en nia reto de aktivaj esperanto-institucioj.

Skanaĵoj de la Internacia Esperanto-Muzeo de Vieno

Tiu ĉi artikolo estis verkita de Bernardo en Ipernity. Ni dankas lin pro lia interesa kontribuo.

Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno ofertas skanaĵojn de niaj plej gravaj fruaj periodaĵoj, i.a. de La Revuo, Esperanto (UEA), Brita, Germana kaj Pola Esperantisto, Lingvo Internacia kaj Literatura Mondo. Sensacie! …

Malfacilas diri, kiu superlativo sufiĉas por adekvate laŭdi tiun longe atenditan deziregon. Plej multaj jarkolektoj de niaj plej gravaj fruaj Esperanto-gazetoj nun estas senkoste legeblaj en la reto. Jen la listo:

Literatura Mondo, jan. 1923
Literatura Mondo, jan. 1923

Amikeco.– 1925-1926

Austria Esperantisto. – 1924-1938

The British Esperantist. – 1905-1939

Casopis Ceskych Esperantistu. – 1908-1914

Cosmoglotta (Serie B). – 1935-1948

La dek-sepa. – 1910-1914

La Esperantisto. – 1889-1895

Esperanto. – 1905-1946

Germana Esperantisto. – 1905-1935

Informoj por la anoj de la Austria Katolika Ligo Esperantista. – 1914-1932

Grabowski, Pola Esperantisto, 1908, p. 4
Grabowski, Pola Esperantisto,…

Internacia Bulteno.– 1914-1918

Kosmoglott (Serie A). – 1922-1950

Lingvo Internacia. – 1895-1914

Literatura Mondo. – 1923-1938

Pola Esperantisto. – 1906-1937

La Revuo. – 1906-1913

Rund um die Welt. – 1910-1914

Apenaŭ eblas supertaksi la gravecon de tiu projektego. Miloj kaj miloj da paĝoj de niaj plej gravaj kultur-trezorujoj alireblaj per simpla klak-klak. Kune kun Elektronika Bibliografio de Esperantaj Artikoloj (EBEA), datumbazo de prilingvaj kaj primovadaj gazet-artikoloj, ĉiu nun povas relegi ofte forgesitajn esperantologiajn diskutojn.

Prelego de Montserrat Comas, direktoro de Biblioteko Víctor Balaguer

"Bibliotekoj en milittempoj" Unu el la lastaj verkoj de M. Comas

Ĉiam laŭ la programo de la Muzeo, ĉimonate, la 29an je la 20 h. okazos la jena prelego: Universaleco de Esperanto por universala popolo. Proponoj por prilaborado de kultura heredaĵo, far Montserrat Comas, ĉefrespondeculo de la tre prestiĝa institucio Biblioteca-Museu Víctor Balaguer (Vilanova i La Geltrú).

La prelegtemo okupiĝos pri la eblecojn kiuj malfermas la kulturheredaj muzeoj rilate al la koncernaj municipoj sur la kampo de kulturo, speciale en la kazo de Subirats kaj la muzeo kreita de s-ro. Lluís Hernàndez.

Laŭ Comas, la streboj por la konservado kaj disvastigado de tiuj ĉi heredaĵoj koncernas la kolektivon. Ŝi klarigos la ŝlosilojn por tion atingi surbaze de sia sperto pri fondaĵoj kaj bibliotekoj.

Ŝi verkis studojn kaj librojn pri la graveco de preseldonejoj kaj bibliotekoj ene de la kataluna kulturo. Antaŭ nelonge, Comas estis ricevinta la premion Ferran Soldevila en ĝia 27a eldono (2010), okazinta en la festotago La Nit de Santa Llúcia (Nokto de Sankta Lucio). Krom tio, ŝi estas ankaŭ vicprezidanto de “Espais Escrits.Xarxa del Patrimoni Literari Català” (Skribitaj Spacoj. Reto de la Kataluna Literatura Heredaĵo).

Plia informado ĉe: info@museuesperanto.org

“Esperanto sur la vojo” en la muzeo

Vizitante kaj ludante en la muzeo

La pasintan 20-an de marto, la aktivaĵo Esperanto en Marxa (Esperanto sur la vojo) celis la regionon Subirats. La ekskurso komenciĝis en la trajna stacidomo de Lavern, la partoprenantoj promenadis sub la orientado kaj gvido de Karles Berga , kombinante esperantan instruadon kun ĝuado de la vitkultura naturmedio. Parto de la ekskurso celis la Muzeon de Esperanto de Subirats, kie la ekskursantoj povis informiĝi pri la historio de la lingvo kaj la movado kaj, ĉe la fino, lerni praktike la lingvon per ludado de didaktika esperanto-domeno (vidu foton).

La muzeo dankas la vizitantojn kaj instigas la daŭrigon de la iniciato Esperanto en Marxa kaj ĝian sukceson. Interesiĝantoj pri la partopreno en sekvantaj ekskursoj kaj proponoj povas informiĝi per la retadreso k.berga@gmail.com

La muzeo en Kataluna Esperantisto

Mal->dekstren: D. Garcia, R. Hernández, J. Inglada kaj J. Tubau

La lasta numero de Kataluna Esperantisto (elŝutebla pdf), revuo de Kataluna Esperanto-Asocio, dediĉas unu tutan paĝon al informado pri diversaj aspektoj kaj la evoluado de la e-muzeo de Subirats. Ĝin verkis Joan Inglada laŭ la jena sinsekvo:

Enkonduko

Propono iĝi publika biblioteko

Gustumeti Esperanton

Favora ministro pri kulturo

Nova gvidanto

Tagoj pri historia memoro