Eseo de J. Solé i Camardons pri socilingvistiko, prezentita en la Muzeo

La verkisto J. Solé i Camardons

“Multe pli malrapidas la lingva ŝanĝiĝo ol la politika ŝanĝiĝo”. Per tiuj vortoj, J. Solé i Camardons aludis en sia libro Independència o mort…de la llengua (Sendependeco aŭ morto…de la lingvo), al la bezono ke la tuta civitanaro implikiĝu por garantii la sanon kaj supervivon de la kataluna lingvo.

Sabate, la 11an de februaro, Solé i Camardons, surbaze de statistikoj kaj longa sperto kiel lingva instruisto kaj aktivisto, defendis la kernon de sia tezo el optimisma kaj konvinka vidpunkto. Laŭ li, propra ŝtato estus la eltordilo por la nuna situacio de la lingvo kiu, kvankam ne estas persekutata, ĝi suferas kelkajn minacojn en diversaj kampoj.

La libro de Solé kiu jam eldoniĝis 4-foje kaj estis prezentita en 30 lokoj el la kataluna geografio, celas analizi la katalunan socilingvistikan situacion kaj proponas la konstruadon de propra ŝtato por atingi la plenan lingvan normalecon. Por subteni tiun teorion, li montras diversajn kazojn okazintajn en Eŭropo evoluintajn en la lastaj cent jarojn, kiuj reprezentis la firmigon de lingvoj kiel la fina, la norvega aŭ la pola, i.a.

La Muzeo, prezentita en Lleida

Ĵus kiam ni atingas la 25an datrevenon de la 22a Kataluna kongreso de Esperanto en la urbo Lleida, aperis la vendejo kaj kulturejo La Brokanteria, dediĉita al disvastigo de esperanto kaj aliaj sociaj valoroj. Dank’al tio, oni povis prezenti tie la Muzeon de Esperanto de Subirats (MES).

La numero de Kataluna Esperantisto kiu anoncis la kongreson de Lleida

La sabaton 22an de oktobro vespere, malgranda grupeto de esperantistoj kaj simpatiantoj renkontiĝis en La Brokanteria por kundividi spertojn kaj memorojn krom pluinformiĝi pri la ĉisemajna Kataluna Kongreso okazonta en Barcelono. La aranĝo estis atentata de la loka ĵurnalo Segre, kiu publikigis foton kaj etan artikolon la sekvan tagon.
Dum la renkontiĝo oni konstatis, bedaŭrinde, la malgrandecon kaj disiĝon de la esperantismo en la lleida regiono sed samtempe oni ekesperis ke la funkciado de La Brokanteria utilos kiel nova referenco kaj sidejo.En ĝi la ĝenerala publiko kaj interesitoj povos ricevi informojn kaj broŝurojn pri esperanto, la Muzeo kaj eĉ pri Subirats kaj Alt Penedès, kie situas MES.

Ĉeestantoj de la prezento de MES

Prezentado de la Muzeo en la 70a Hispana Kongreso

La pasintan 30an de junio, kadre de la 70a Hispana Kongreso de Esperanto okazinta en la vilaĝo San Lorenzo de El Escorial, Viktoro Solé, ano de Kataluna Esperanto-Asocio, mallonge prezentis la Muzeon de Esperanto de Subirats dum la “Publika prezentado de asocioj kaj eventoj”, en la ĉefa salono de la kongresejo.

Antaŭ dudeko da ĉeestantoj, la preleginto prezentis la ĉefajn trajtojn de la muzeo per bildaro pretigita de Montse Piñeiro kaj ankaŭ disdonis flugfoliojn kaj dosierojn al interesiĝantoj.

Raportis: Víctor Solé

Prezento en la Muzeo: Poliglotisme passiu i altres escrits (Pasiva poliglotismo kaj aliaj tekstoj)

La venontan sabaton, 4an de junio, je la 18h. en la Muzeo oni prezentos la libron Poliglotisme passiu i altres escrits, verkita de Delfí Dalmau kaj eldonita de Voliana Edicions. Ĝin prezentos la direktoro de la eldonejo, Jordi Solé i Camardons, filologo kaj spertulo pri socilingvistiko.

Delfí Dalmau (Figueres 1891 – Barcelona 1965) estis elstara pedagogo kaj lingvisto, tre ligita al instruado de lingvoj kaj ankaŭ famkonata esperantisto da la vigla kataluna movado kiu disvolviĝis komence de la 20a jarcento.

Lia universalisma revemo ne malkongruis kun lia forta katalunisma sento, kio speguliĝis ofte en lia pedagogia laboro kaj kultura aktivado. Inter liaj verkoj plej indas mencii la libron prezentotan en la muzeo, en kiu Delfí i Dalmau proponas la, t.n., poliglotisme passiu (pasiva poliglotismo), laŭ kiu oni uzu la propran lingvon kaj samtempe oni havu -pasivan- konon de kiel eble plej multaj lingvoj.

Nun Voliana reeldonas la verkon skribitan en 1936, kun kelkaj aliaj tekstoj de la aŭtoro kiu, pro sia ligo al Esperanto, ĉiam interesiĝis pri la ekologiaj principoj de la lingvo kaj pri la lingva egaleco.

Ni invitas vin ĉiujn ĉeesti tiun prezentadon dum kiu oni havos la eblecon aĉeti la libron kaj rigardi diversan materialon de la muzeo rilatan al Delfí Dalmau. En la aranĝo, kiel kutime, kunlaboras la Turisma Patronaro de Subirats kaj la Asocio de Amikoj de la Muzeo de Esperanto de Subirats. Ĉe la fino oni regalos la ĉeestantojn per ĉampanjgustumo. Ni atendas vian partoprenon!

Tagoj pri Ludoj kaj Interkulturo

La pasintan sabaton 9a de aprilo okazis en Pabelló de Suècia (Salono Svedio) de la urbo Berga, la Tagoj pri Ludoj kaj Interkulturo (Els jocs i la Interculturalitat), organizite de Instituto Ramon Muntaner, (Privata Fondaĵo de la Katalunlingvaj Studcentroj), la urbodomo de Berga kaj la Departemento pri Kulturo de la Kataluna Registaro.

Ene de la programo, la Muzeo partoprenis per legado de komunikaĵo pri la uzo de ludoj kiel pedagogia ilo dum la lernado de Esperanto. Cele al tio, oni montris parton el la riĉa kolekto de la muzeo, tiu kiu konsistis el  diversaj ludoj kaj materialoj – el diversaj originoj kaj epokoj-.

Post tio, la reprezentanto de la muzeo respondis laŭvice al demandoj de la ĉeestantoj, kelkaj el ili ekinteresiĝintaj pri la kataluna esperanto-movado. Konklude oni povis aserti la eblon ludi en ĉiu ajn lingvo kaj ke ludo povas esti samtempe enhavo kaj instrumento, eĉ oni povas diri ke ĝi estas bonega ilo kiu faciligas komunikadon kaj homan interŝanĝon.

Iam en la venontaj monatoj, la Instituto Ramon Muntaner publikigos la enhavon de la Tagoj, inkluzive la kompletan tekston kaj bildojn de nia interveno, kiu estis ebla dank al la kontribuo de kelkaj el la membroj de la Asocio de Amikoj de la Muzeo (Joan Inglada, Karles Berga kaj Javier Guerrero) kaj ankaŭ deRamon Perera, esperanto-instruisto kaj membro de Kataluna Esperanto-Asocio (KEA).

1aj Tagoj por la Retrovo de la Historia Memoro de Subirats

La E-Muzeo de Subirats aktive partoprenos en tiuj ĉi tagoj organizitaj far la Turisma Patronaro de Subirats, en kunlaboro kun la loka magistrato. Temas pri vasta kaj bunta programo kiun vi povas legi pli detale ĉe Programa jornades (katalunlingve).

Plej granda parto de tiu programo disvolviĝos la semajnfinon 21-23 de januaro, kvankam kelkaj prezentoj plilongiĝos ĝis la 29-30 sammonata.

La Muzeo, kune kun Kataluna Esperanto-Asocio, prezentos la libron Història de l’esperanto als Països Catalans/Historio de Esperanto en Katalunlandaro. Tio okazos en la ĉefsalono de la urbodomo de Sant Pau d’Ordal (Subirats), sabate 22an je la 17 h.

Je la 18 h oni inaŭguros la ekspozicion Guerra i Pau: Esperanto a la guerra civil (Milito kaj Paco: Esperanto dum la hispana milito), ankaŭ en la urbodomo. Ĉeestintoj de la libro-prezento rajtos senpage ĝui ĉiĉeronan viziton al la ekspozicio. Por postaj vizitantoj la prezo estos 2 eŭroj.

La horaro de la  ekspozicio estos jena: dimanĉo 23a de januaro de 10 ĝis 14 h.;  sabate 29a de januaro de 10 ĝis 14 h. kaj de 16 ĝis 20 h.; dimanĉo 30a de 10 ĝis 13 h.

Por sabato 22a  je la 19 h. estas programita vizito al la E-Muzeo de Subirats (str. Zamenhof 12, Sant Pau d’Ordal).

La muzeo deziras, per paca kaj interkomprena sinteno, kunmemori pri tiuj tragikaj kaj amaraj eventoj okazintaj dum la intercivitana milito en Hispanio.Vi ĉiuj ekestas invititaj partopreni la aranĝojn!