Esperanto-Tago 2014

Okaze de la nova datreveno de la naskiĝo de D-ro Zamenhof (15an de decembro 1859, Bjalistoko – 14an de aprilo 1917, Varsovio), la Muzeo de Esperanto de Subirats decidis igi la sabaton 13an de decembro, tago de malfermaj pordoj, kio inkluzivis senpagan ĉiĉeronadon je la 13a h.

DSC_0009

Paralele al tio, Kataluna Esperanto-Asocio organizis prezenton de la verko Petit Refranyer català-Esperanto / Malgranda provebaro kataluna-Esperanto , de Pedro Martín Burutxaga. Ĝi estis prezentita akompane de Víctor Pàmies kaj la aŭtoro mem. La aranĝo okazis ĉe librovendejo Documenta, en Barcelono. Kaj samloke okazis omaĝo al la antaŭnelonge forpasinta esperantisto Gabriel Mora i Arana. Laste oni profitis la eventon por prezenti kampanjon por konservi la biblioteko-arĥivejon Petro Nuez, situanta en la Centro de Esperanto de Sabadell.

Sankta Georgo kaj la Jaro Espriu

Imatge

Salvador Espriu

Dum la monato Aprilo, libroj kaj legado estas la protagonistoj en prelegoj, debatoj kaj aĉetoj. Atendante la alvenon de la festo de Sankta Georgo, ankaŭ la Muzeo sin preparas por celebri la literaturon kiel rimedo por ĝuado kaj komunuma konstruo.

Koincide kun tio, ke ĉijare oni celebras la Jaron de la verkisto Espriu kaj ke la Kataluna Esperanto-Asocio (KEA) planas publikan legadon de tekstoj de la aŭtoro la venontan 20-an de aprilo, ni invitas vin viziti la muzeon dum la sama semajnfino (aprilo 20-21)  kaj foliumi elstarajn verkojn de la monda literaturo, kun aparta atento al unu el la verkoj de Espriu, iam tradukita al Esperanto: Tombejo de Sinera (originale: Cementiri de Sinera).

Kiel mem Espriu dirus, la vero devas esti elmontrata senripoze. Ni kredas ke la plej bona vojo al tiu celo estas veki la deziron pri kono pere de libroj kaj literaturo, per kiu ajn lingvo.

Ĝuu la Tagon de Sankta Georgo!

 

Sankta Georgo 2012

La Muzeo aliĝas  al la celebrado de la Tago de Sankta Georgo kiu, laŭ tradicie, estas ankaŭ la Tago de la Libro kaj la Rozo. Kun tiu celo, la E-Muzeo publikigas katalune kaj en esperante la popularan legendon de la kavaliro kiu mortigis drakon.

Ĉiuj vizitantoj de la Muzeo la tagojn 21-22 kaj 28-29 de aprilo ricevos dulingvan kajeron verkitan de Joan Inglada, Javier Guerrero kaj Karles Berga, kun subteno de la Asocio de Amikoj de la Muzeo de Esperanto de Subirats.

Samtempe en la muzeo, oni ekspozicios librovolumojn kun aliaj versioj de tiu fama kataluna legendo.

Ĉisube ni transkribas la version en Esperanto ĵus ellaborita por la celebrado de populara tago:

Legendo de Sankta Georgo

Iam, antaŭ tre, tre longe, terura kaj kruelega monstro detruis vilaĝon Montblanc. La monstro scipovis marŝi, flugi kaj naĝi, kaj ĝia fetora elspiro de malproksime venenis la aeron kaj mortigis ĉiujn, kiuj enspiris ĝin.

La monstro pereigis brutarojn kaj homojn, kaj terurego regis en la ĉirkaŭaĵoj. La loĝantaro de Montblanc, maltrankviligita pro la situacio, elpensis ideon por pacigi la drakon: ĉiutage ili oferos al ĝi homon por manĝi. La problemo estis trovi volontulojn, kiuj sin proponu por esti vorotaj de la drako.

Kaj do, post longa diskuto, la vilaĝanoj decidis per loto la personon, kiu finiĝos en la drakan stomakon. Tiel ili faris, tagon post tago, kaj ŝajne la strategio glate funkciis, ĉar la abomeninda drako ĉesis detrui kaj fiagi en la lando.

Sed jen unu tagon, la sorto volis, ke la reĝidino estu manĝota de la drako. La juna princino estis tre simpatia, afabla, bela kaj eleganta. Ŝi estis amata de ĉiuj vilaĝanoj, kaj sekve centoj inter ili sin proponis por anstataŭi ŝin. La koro de la reĝo kunpremiĝis, sed li estis justa kaj severa, kaj diris, ke lia filino valoras kiel iu ajn alia. La hazardo decidis tion kaj ŝi devos iri.

Tiel do, la juna knabino forlasis la kastelon por renkonti la drakon, dum la tuta popolo, malĝoje kaj ektreminte, rigardis kiel la princino eliris al sia sinofero. Tamen, dum la junulino direktis sin al la monstra kuŝejo, aperis juna kavaliro kun brilanta armaĵo, rajdante sur blanka ĉevalo. La junulino rigardis kaj avertis lin:

–Fuĝu! Forrajdu rapide, nobla kavaliro, ĉar se vi restos ĉi tie, la monstro ekvidos kaj voros vin.

La juna kavaliro rigardis la princinon kaj respondis:

–Ne zorgu, junulino. Mi estas ĉi tie ĉar mi venis intence. Mi estas la kavaliro Sankta Georgo kaj venis de tre malproksime por protekti kaj liberigi vin kaj vian popolon el ĉi tiu monstro.

Ĵus li finparolis, subita apero de la drako kaŭzis la teruron de la princino kaj la ĝojon de la kavaliro. Tuj estiĝis mallonga sed feroca batalo ĝis la kavaliro antaŭenpuŝis lian lancon kaj mortigis la drakon. La sango verŝita el la vundo rapide kreskigis rozujon kun la plej ruĝaj rozoj, neniam ajn viditaj de la princino. La kavaliro fortranĉis unu el la rozoj kaj donacis ĝin al ŝi.

Internacia Tago de la Virinoj 2012

Ĉijare ni deziras daŭre konservi la memoron pri la virinoj ene de la e-movado kaj aparte pri la virinoj ene de la kataluna esperanta historio. Kiel sciate, la pasintan jaron, kadre de konversacia rondo pri la Tago de la Virinoj, ni povis iom scii pri la esplorlaboro de Gisela Alcón sur la vivo de la esperantistino Maria Julivert, el Vendrell. Tiu ĉi esplorado ricevis lokan stipendipremion kaj la fina rezulto estis eldonita en 2011. Tiurilate ni invitas vin ĉiujn ĉeesti prelegon de Gisela Alcón okazonta la venontan 10an de marto je la 17 h. en nia muzeo. Per ĝi oni povos malkovri la diversajn aspektojn de la aktivismo kaj kultura agado de Maria Julivert, esperantistino kiu siatempe anis en la e-grupo  Frateco de El Vendrell.

Kiel kutime, la aranĝon oni organizis en kunlaboro kun la Turisma Patronaro de Subirats kaj la Asocio de Amikoj de la Muzeo de Esperanto de Subirats.

Muzeoj kaj Memoro

Internacia Tago de la Muzeoj

La objektoj rakontas pri via historio

La venontan 18an de majo, en plej diversaj mondopartoj, oni celebros la Internacian Tagon de la Muzeoj. Temas pri la 33a eldono de aranĝo establita de ICOM, la Internacia Konsilio pri Muzeoj. Ĉifoje oni koncentriĝosn en la socia kaj didaktika funkcio de la muzeoj kaj substrekos ĝian strukturigan rolon ene de la komunumo.

Komprenante ilin kiel vivantaj institucioj, nuntempe la muzeoj sinproponas kiel spacoj por la medito kaj sperto, kombinante emociojn kaj edukon, preterlasante la bildon laŭ kiu ili estas nur “ujo” de objektoj.

Ĉijare oni speciale atentas la prizorgadon de la historia memoro, same je individua kiel je kolektiva nivelo, konservante la elementojn kaj verkojn kiuj ĝin konsistigas.

Tiel, la devizo de la de Internacia Tago de la Muzeoj 2011 estas “Muzeo kaj memoro” kaj ĉiuj aktivaĵoj baziĝos sur tiu temo. En Katalunio, ekzemple, multaj muzeoj antaŭvidas apartan programon por la semajnfinoj antaŭa kaj posta kaj la eniro estos ofte senpaga la 18an de majo.

En la retejo Patrimoni.gencat vi povos plene informiĝi pri la evento kaj ankaŭ pri alia interesa propono por la 14 de majo: la Nokto de la Muzeoj. Temas pri originalaj programeroj organizitaj de pluraj muzeoj de Eŭropo.

La Muzeo e Esperanto de Subirats, kiel multaj el vi scias, ankaŭ aliĝas al la evento. Ĉifoje ni organizis prelegon de Oriol Pi de Cabanyes, okazonta en la muzeo mem la venontan 20 de majo je la 20a h. Aldone ni aliĝis al propono naskiĝinta en Interreto (Doodle4Museums), kiu petas al Google ke, la 18an de majo, la koncerna “doodle” (bildo ilustranta ĉiutage ĝian frontpaĝon) estu dediĉita al la Internacia Tago de de Muzeoj.